Opsterland richt ‘ambassadeursteam’ op voor economische ontwikkeling

Beetsterzwaag - Om een betere en snellere verbinding te krijgen met het economische werkveld wil Opsterland een ‘ambassadeursteam’ oprichten. Vrijdag is de eerste bijeenkomst.

Beleid wordt meer en meer ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. Initiatieven van onderop, kanteling en ‘krêft fan de mienskip’ zijn begrippen die steeds vaker worden toegepast. Dat vraagt volgens Opsterland om een aangepaste werkwijze in de samenwerking met ondernemers.

Sleutelpersonen

Het ambassadeursteam zal moeten bestaan uit een wisselende groep sleutelpersonen uit het bedrijfsleven en het onderwijs uit Opsterland, die een aantal malen per jaar bijeenkomt om met de gemeente te sparren over de economische ontwikkelingen en welke focus er op bepaalde ontwikkelingen moet worden gelegd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere het meedenken over vormen van economisch beleid, dienstverlening aan ondernemers, acquisitie en communicatie.

De bedoeling is om op een aantal momenten in het jaar deze economische thema’s te bespreken, daar richting aan te geven en die te communiceren naar de andere Opsterlandse ondernemers en ondernemersorganisaties. Met de vorming van een ambassadeursteam wordt een verbinding gelegd tussen de drie O’s: ondernemers, onderwijs en overheid. Om een eerste stap in het vormen van een ambassadeursteam te zetten is vrijdag 16 november de eerste meeting gepland. Dit valt samen met de Dag van de Ondernemer. Onder leiding van Eva Wiessing gaan de deelnemers in gesprek hoe ze in Opsterland de lokale economie verder kunnen versterken. In totaal zijn 16 ondernemers uit Opsterland uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.