Extra viskar in Gorredijk moet nog een half jaar wachten

Gorredijk - Een nieuwe viskar op de Lijnbaan in het centrum van Gorredijk komt er niet voor juni volgend jaar

In september vroeg raadslid Hans de Jong van Opsterlands Belang of het op korte termijn mogelijk is het beleid voor standplaatsen in Gorredijk te actualiseren. Aanleiding voor de vraag was de mogelijke komst van een viskar op de Lijnbaan, die de winkelfunctie van het Centrum-Oost in Gorredijk verder kan versterken.

Overlast

Volgens burgemeester en wethouders past de viskar niet binnen het huidige standplaatsenbeleid. In dat beleid zijn alleen de Langewal en het Marktterrein aangewezen voor kramen. Daarbij is rekening gehouden met aspecten als welstand, bereikbaarheid, overlast en verkeersveiligheid. In de rest van Gorredijk zijn geen standplaatsen mogelijk, dus ook niet op de Lijnbaan.

Het college is bereid haar standplaatsenbeleid opnieuw te bekijken, maar aanpassing vraagt volgens b&w wel om een gedegen afweging. Alle hiervoor benoemde aspecten moeten worden besproken met alle betrokken partijen, onder wie omwonenden, ambulante handel, politie en hulpdiensten. Verder verdient het de voorkeur om meteen het gehele standplaatsenbeleid (dus inclusief alle andere locaties) kritisch tegen het licht te houden.

De ervaring leert volgens burgemeester en wethouders dat zo’n volledige aanpak minstens zes maanden in beslag neemt.