OWO-gemeenten shoppen eerst in eigen gemeente

Beetsterzwaag - De OWO-gemeenten hebben hun inkoop- en aanbestedingsbeleid aangepast. Voortaan wordt eerst gekeken in de eigen gemeente.

De OWO gemeenteraden (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) hebben het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het onderdeel 'Lokaal en regionaal inkopen' gewijzigd en vastgesteld. Er wordt een tussenstap ingevoerd. Voortaan wordt eerst in de eigen gemeente naar een geschikt bedrijf gezocht. Wordt die niet gevonden, dan wordt binnen de OWO-gemeenten gekeken en eventueel daarna regionaal.

Bij een enkelvoudig onderhandse aanbesteding wordt een lokale ondernemer, die geschikt is, gevraagd een offerte uit te brengen. Wordt die niet gevonden, dan wordt een geschikte ondernemer uit de beide andere OWO-gemeenten om een offerte gevraagd. Lukt ook dit niet, dan wordt in de aangrenzende gemeenten gezocht.

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding worden ten minste twee geschikte, lokale ondernemers verzocht om een offerte uit te brengen. Worden die niet gevonden, dan wordt eerst in de OWO-gemeenten gezocht om een alternatief en pas daarna in de aangrenzende gemeenten.

Bekijk het gewijzigde OWO inkoop- en aanbestedingsbeleid.