Statenfracties roepen Opsterland op fouten rond PHK te herstellen

Nij Beets - De Friese statenfracties van de Partij voor de Dieren en GrienLinks vinden dat de provincie moet afzien van beroep en met de gemeente Opsterland zo spoedig mogelijk moet zorgen dat de natuur in en rond het Polderhoofdkanaal voldoende gecompenseerd wordt.

De Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GrienLinks zijn verontwaardigd over het voornemen van de provincie om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank rond het Polderhoofdkanaal. De rechtbank oordeelde op 18 oktober dat de provincie meer moet doen om de natuurcompensatie bij het kanaal goed te laten verlopen. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over waarom de natuur nog steeds niet voldoende is gecompenseerd en waarom de provincie het oordeel van de rechtbank niet volgt.

Onbegrijpelijk

PvdD-fractievoorzitter Rinie van der Zanden: ,,Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Opsterland de ontheffing toepast voor het openstellen van het kanaal voor recreatiescheepvaart, terwijl ze zich niet aan de voorwaarden hiervan houdt. Eerst moet de natuur voldoende gecompenseerd worden voor de schade.”

De rechtbank Noord-Nederland stelde vast dat er sprake is van overtredingen. GrienLinks-fractievoorzitter Jan Atze Nicolai: ,,De gemeente Opsterland schiet volgens de rechtbank op minstens zes punten tekort in de natuurcompensatie. We vinden het onacceptabel dat de provincie daarbij een oogje dichtknijpt, terwijl ze er juist voor moet zorgen dat de gemeente Opsterland de voorwaarden naleeft.”

De Partij voor de Dieren en GrienLinks vinden dat de provincie af zou moeten zien van een hoger beroep en haast moet maken met het uitvoeren van de maatregelen om de natuur in het gebied te versterken.

Handhaving

In 2016 is door een inwoner van Opsterland een verzoek tot handhaving ingediend omdat de uitvoering van het project Polderhoofdkanaal niet conform de daarvoor verleende ontheffing zou zijn gebeurd. Dit verzoek is door het destijds bevoegde gezag (het Ministerie EZ) afgewezen. Het bezwaar daartegen is ongegrond verklaard door de Provincie, dat inmiddels daartoe bevoegd was. Tegen dat besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank is van oordeel dat diverse voorschriften niet zijn nageleefd, zodat de afwijzing van het beroep onterecht is. De Provincie moet daarom een nieuw besluit nemen.

De gemeente is bij al deze procedures volgens het Opsterlandse college als derde-belanghebbende betrokken geweest. ,,Wij hebben kennis genomen van de uitspraak. Hoewel wij de uitspraak nog nader zullen bestuderen, constateren wij nu al dat er een aantal feitelijke onjuistheden in staan. Zo wordt bijvoorbeeld ten onrechte gesteld dat er geen viswerende maatregelen zouden zijn getroffen. Bovendien heeft de rechtbank er geen rekening mee gehouden dat de natuur zich volgens deskundigen goed heeft ontwikkeld en de betreffende maatregelen niet meer nodig zijn om aan de ecologische doelstelling te voldoen. Het initiatief ligt nu vooral bij de Provincie, waarmee wij nader overleg zullen voeren’’, aldus burgemeester en wethouders in een verklaring aan de gemeenteraad.