Buurtgezinnen.nl actief in Smallingerland

DRACHTEN - Sinds 1 oktober 2018 kunnen gezinnen in de gemeente Smallingerland die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. De gemeente is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl, een onafhankelijke stichting die opvoedondersteuning biedt aan overbelaste gezinnen. Het doel van Buurtgezinnen.nl is om het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terug te dringen. Samen met de gemeente wil Buurtgezinnen.nl er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Soms zit alles tegen, een burn-out, ziekte, scheiding, werkeloosheid, zorg voor een ziek familie- of gezinslid en stapelen problemen zich op in een gezin. De kinderen worden hiervan de dupe. Vaak is er wel familie, vrienden of goede buren op wie je terug kunt vallen. Maar wat als dat niet zo is?

Dan biedt Buurtgezinnen wellicht uitkomst. Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen, die om welke reden dan ook behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding. Die steun wordt gegeven door een andere gezin met ervaren ouders, die graag wat doen voor een gezin in de buurt die het moeilijk hebben en die daar tijd voor hebben.

Wat houdt buurtgezinnen.nl in?

Eenvoudig gezegd: (vraag)gezinnen die wat steun bij de opvoeding van de kinderen kunnen gebruiken worden gekoppeld aan een steungezin dat graag wat doet voor een ander gezin in de buurt dat het moeilijk heeft. Op een laagdrempelige, gelijkwaardige, alledaagse manier krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

Een steungezin helpt waar het nodig is en biedt vooral ook een luisterend oor voor de ouder(s).Steungezinnen hebben ervaring met kinderen, en ze willen graag wat doen voor kinderen en gezinnen in de buurt die het moeilijk hebben. We zoeken regelmatig nieuwe steungezinnen. Ook stellen zonder kinderen met opvoedervaring en opa’s en oma’s komen in aanmerking.

Waardevol

Voor een steungezin kan het zinvol en verrijkend zijn om van betekenis te zijn voor een vraaggezin. Dat kan in de vorm van opvang, praktische steun, een luisterend oor, uitwisselen over opvoedervaringen, of samen iets leuks doen.

De eigen ouders kunnen weer even op adem komen, terwijl de kinderen een leuke tijd hebben bij het steungezin. Een dagdeel per week ontspannen spelen in een ander gezin kan al een enorm verschil maken voor een kind. Zo krijgen vraagouders weer meer veerkracht en ruimte voor hun kind, wat de ontwikkeling en band met het kind ten goede komt.

Proeftuin

De stichting Buurtgezinnen is eind 2014 opgericht als burgerinitiatief. De missie van de Stichting Buurtgezinnen.nl is: bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. In zo’n 40 gemeenten in Nederland is Buurtgezinnen actief. Smallingerland is de eerste gemeente in het Noorden.

Sjikke Jansma is coördinator Buurtgezinnen in Smallingerland en brengt vraag- en steungezinnen in deze gemeente bij elkaar.

Klik is belangrijk

Als het klikt tussen beide gezinnen worden er duidelijk afgesproken wat men van elkaar kan verwachten. De steun die gezinnen bieden is heel divers, maar we volgen altijd het zelfde stappenplan bij het matchen van gezinnen.

,,Als coördinator breng ik steun- en vraaggezin met elkaar in contact, nadat ik eerst met de gezinnen afzonderlijk heb gesproken over verwachtingen, wensen en mogelijkheden. De ontmoeting wordt vervolgens door beide gezinnen zelf geregeld. Als dat klikt en beide gezinnen willen ervoor gaan, dan maken we duidelijk afspraken over wat men van elkaar kan verwachten. Na het vastleggen van afspraken wordt een proefperiode van twee maanden aangegaan. Beide gezinnen kijken dan of het bevalt. Zo niet, dan houdt ‘t op en zoeken we een nieuwe match. Steungezinnen bepalen zelf wat ze willen doen.”

Wat spreekt mij aan in Buurtgezinnen.nl?

,,Buurtgezinnen.nl is laagdrempelig, informeel, toegankelijk, open, gewoon en pragmatisch. Kwetsbaarheid en kracht van mensen verbinden zie ik als kansen voor ontwikkeling. Een betrokken en veilige sfeer met oprechte aandacht is de basis van waaruit vraaggezinnen en steungezinnen samenkomen en samenwerken.”

Buurtgezinnen.nl zoekt steungezinnen in Smallingerland

Wie iets wil betekenen voor een kind of gezin dat ‘t zwaar heeft of zelf steun kan gebruiken, kan zich aanmelden via www.buurtgezinnen.nl/Smallingerland of contact opnemen met sjikke@buurtgezinnen.nl.

Kijk ook facebook: buurtgezinnen.nl in Smallingerland