Ouders basisschool De Treffer roepen gemeente Opsterland op tot daden

Gorredijk - Namens alle ouders en teamleden roept de Medezeggenschapsraad van basisschool De Treffer in Gorredijk de gemeente op om nu eens haast te maken met de nieuwbouw van het MFA.

De gebeurtenissen rond MFA Gorredijk lijken volgens de MR op een onrealistisch en ongeloofwaardig script, maar ouders, kinderen en teamleden van De Treffer stevenen wederom af op een fikse plotwending. ,,De laatste in het verhaal wat ons betreft...’schrijven ze in een open brief aan de gemeente.

,,Opnieuw dreigt er uitstel van bouw, voor een vierde keer op een rij. Dit keer lijkt de oorzaak de door de gemeente nieuw opgestelde leerlingenprognoses van de BHS en De Treffer te zijn. Ook blijken er nieuwe duurzaamheidseisen bij de bouw te zijn. Hier is een persbericht van de gemeente over uitgegaan. Het begint een soort experiment te worden. Wat gebeurt er als je van 4 basisscholen twee basisscholen maakt en vervolgens één van de twee scholen een nieuw gebouw geeft (Loevestein) en de andere niet. Wanneer je alleen naar de buitenkant kijkt, is de keuze snel gemaakt.’’

Bijpassende school

,,Gelukkig heeft De Treffer genoeg te bieden. Het is een school die zich in rap tempo vernieuwt en ontwikkelt. Het bewegend leren, de extra bewegingsactiviteiten, de actieve, gezellige houding van het schoolteam en 180 prachtige kinderen verdienen een bijpassende school. Deze school is inmiddels met veel enthousiasme en gedrevenheid ontworpen. Over tot actie, zou je zeggen...’’

,,Het gepresenteerde nieuwe schoolgebouw van De Treffer valt uitstekend in de smaak, een visitekaartje voor het dorp. Het zal een aanzuigende werking hebben op jonge gezinnen. Deze nieuwe ouders moeten dan wel de zekerheid hebben dat de school er staat in de herfst van 2020. De school heeft het nodig om (gelijkwaardig aan Loevestein en De Librije) voorzieningen van Kinderopvang, moderne lokalen en een bij de school passende uitstraling te hebben. In het geval van De Treffer wordt het ook nog eens een nieuwe school waar sport, bewegen, natuur en gezondheid hand in hand gaan.’’

Vooruitschuiven

,,De nu 180 kinderen van De Treffer, weer oplopend naar 200 aan het eind van het schooljaar, moeten uiteindelijk niet het onderspit te delven. Het kan toch niet zo zijn dat de toekomst van de school afhangt van het steeds weer vooruitschuiven van raadsbreed gemaakte deadlines... 2016, werd 2017, 2018, 2019, 2020.. tot daar en niet verder. Vier jaar vertraging is meer dan genoeg. De school moet er komen, heel graag met De Skâns als buurman, met de BHS als vrienden bij ons, maar niet ten koste van alles. De factor “tijd” is de belangrijkste factor en voor de zoveelste keer vooruitschuiven van gemaakte afspraken is onacceptabel.’’

,,De ouders houden zich al jaren netjes. Geen protestmarsen en geen kwaadsprekerij in het openbaar. De maat is wel vol, vandaar deze roep om erkenning van het mooie concept van De Treffer en de eerder gemaakte beloftes van de gemeente Opsterland.’’