Kortezwaag dankbaar voor ‘legacy van LF2018’

Kortezwaag - Zonder Culturele Hoofdstad had Kortezwaag niks gedaan met de klokken van de Mariakerk. Nu staat er een kunstwerk op het kerkhof en is er een kinderboek.

Het kunstwerk Klokkenstoel met Klok werd speciaal gemaakt door Rokus Greebe voor de theatervoorstelling De Klok Moat Werom, die in oktober bij de kerk werd gespeeld. Het kunstwerk heeft zondagochtend een definitieve plaats gekregen op het kerkhof en daarmee was het in het slotweekeinde van de Cultuerele Hoofdstad de laatste uiting van Under de Toer.

Sluimerend

Zonder LF2018 was de geschiedenis van de klokken van de Mariakerk een sluimerend verhaal gebleven, zegt Ad Vromans van de plaatselijke commissie Mariakerk Kortezwaag. ,,It ferhaal fan de klokken wie hjir yn de omjouwing fansels wol wat bekind, mar it idee om der wat mei te dwaan kaam pas nei de útnoeging foar Under de Toer. De Stichting Alde Fryske Tsjerken, de eigner fan dizze tsjerke, frege oeral om ferhalen achter de tsjerken. No, wy hienen dit ferhaal en dat fûnen wy nijsgjirrich genôch om ús te melden.’’

En dat vonden anderen ook, want het verhaal van de Mariakerk was een van de dertig die werden geselecteerd uit de ruim tachtig inzendingen. Eijer Producties pakte het project mee op en dat leidde uiteindelijk tot het iepenloftspul, waarin Janna Eijer de geschiedenis verbond met de actualiteit van De Skâns. ,,Sûnder LF2018 hienen wy dit noait foar mekoar krigen, want dêrtoch krigen wy in struktuer oanrikt, ek in finansjele. No waarden ek jildpotsjes iepene, fan sponsoaren en fûnsen’’, zegt Vromans.

Preek van de Leek

Een van die geldpotjes was het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat 30.000 euro bood als startkapitaal. En aan dat Fonds is Arno Brok verbonden als voorzitter. Zodoende kon hij worden gestrikt voor de onthulling zondagochtend en de daaraan voorafgaande Preek van de Leek.

Daarmee profiteert Kortezwaag optimaal van Culturele Hoofdstad, vindt Vromans. ,,It is folle grutter wurden as dat wy oait tinke koenen, mar wy seinen fuort al dat it moai wêze soe as wy der ek wat bliuwends oan oerhâlde koenen. En dat is no bard. De alve stêden ha harren fonteinen, wy de klokkestoel. Hartstikke moai. En wy hâlde der net allinnich in prachtich keunstwurk oan oer, mar ek noch in moai jeugdboek van Janny van der Molen. Wy binne dan ek hiel tefreden.’’

Foto’s Henk Stoelwinder