Brainwave van Kinderwoud Kinderopvang groot succes

DRACHTEN - Kinderwoud Kinderopvang ontving woensdag 28 november ruim 700 ouders en medewerkers in Schouwburg De Lawei in Drachten voor Brainwave; een inspirerend evenement over brein- en talentontwikkeling bij kinderen.

Met Steven Pont en Erben Wennemars als sprekers was de avond een groot succes,

Brainwave

De wetenschap over de breinontwikkeling van kinderen verandert snel. Om deze ontwikkelingen nauw te blijven volgen en haar werk naar een nog hoger plan te brengen, heeft Kinderwoud vorig jaar Brainwave ontwikkeld; een programma met lezingen, workshops en trainingen voor medewerkers, ouders en relaties, op het gebied van (brein)ontwikkeling van kinderen.

Want hoe verloopt de breinontwikkeling bij kinderen? En hoe kan kinderopvang (brein)ontwikkeling van kinderen samen met de ouders en het onderwijs verder stimuleren? 80% van alle verbindingen in de hersenen wordt namelijk al voor het 6de levensjaar gelegd en in de leeftijd van 6-12 jaar verdiept zich dat naar talentontwikkeling. Dat vindt Kinderwoud interessant èn belangrijk om iets mee te doen in haar dagelijks aanbod. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding zijn daarom de speerpunten in de dagelijkse activiteiten.

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en meervoudig wereldkampioen schaatsen Erben Wennemars namen het publiek op enthousiaste en aansluitende wijze mee in hun kennis en ervaring.

Begin 2018 heeft Kinderwoud Brainwave geïntroduceerd bij haar medewerkers in Stenden Hogeschool in Leeuwarden, waar wetenschapsjournalist Mark Mieras vertelde over de ontwikkeling van het kinderbrein.

Kinderwoud Kinderopvang

Kinderwoud Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, voorschool, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. De organisatie heeft een historie van ruim 45 jaar, met een oorsprong in het peuterspeelzaalwerk. Kwaliteit van kinderopvang begint bij Kinderwoud met een geborgen sfeer, oog voor eigenheid en voldoende ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Met ruim 350 betrokken medewerkers maken we van ‘Elke dag een mooie dag!’ voor de kinderen èn hun ouders. Dat doen we op meer dan 62 locaties in de gemeenten Súdwest Fryslân, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Smallingerland en Harlingen. Voor gastouder- en thuisopvang bemiddelen we in heel Noord-Nederland.

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

Foto’s Kinderwoud Kinderopvang