Drachtster carillon nu ook in lego te zien in Legio Museum Grootegast

GROOTEGAST - Het carillon in het centrum van Drachten heeft er een klein tweelingbroertje bij. Het bouwwerk is in lego nagebouwd in de modelstad van het Legio Museum in Grootegast.

Het miniatuurcarillon is gemaakt door Benno Post uit Drachten. Hij is lid van de bouwclub van het museum en wilde graag iets maken uit zijn eigen woonplaats. In de modelstad van het museum staan veel bekende gebouwen uit Noord Nederland, waaronder De Brandaris van Terschelling, het stadhuis van Groningen, het Planetarium van Franeker, Borg Nienoord in Leek en de Waag van Leeuwarden.

Kwatrijn

Het carillon in Drachten is ontworpen door architect Gunnar Daan en werd gebouwd in 1996. Het carillon staat waar vroeger de ophaalbrug over de Drachtster Compagnonsvaart was. Op de draagbalken staat een kwatrijn van de schrijver en dichter Harmen Wind. Deze verwijst naar de vier elementen; aarde, vuur, water en lucht. De tekst is aan de buitenkant in het Nederlands te lezen en in de binnenkant in het Fries.

De tekst luidt in het Nederlands: ‘Uit aarde zijn wij geboren, het vuur staken wij uit de grond, het water droeg ons welvaart, lucht legt ons een lied in de mond’. In het Fries: ‘Ut ierde binne wy berne, it fjoer stutsen wy út de grûn, ta wolfeart woe it wetter ús drage, de loft hat in tankliet ús jûn.’

Spelen

In het Legiomuseum is alles te zien wat met Lego heeft te maken. Het museum is gevestigd in een gedeelte van het voormalige LEGO Nederland pand aan de Legolaan te Grootegast, waar het bedrijf was gevestigd van 1963 tot 1998. Het museum beschikt over een eigen collectie, maar ook stellen diverse verzamelaars hun materiaal beschikbaar om zo een zo breed mogelijk beeld te kunnen bieden over LEGO. Naast de vaste expositie zijn er ook wisselende thema-exposities en bezoekers kunnen er ook spelen met lego.

Het Legiomuseum is een verzamelmuseum, waarin verder onderdak is gegeven aan het Victory Museum (dat door middel van een aantal diorama’s verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog uitbeeldt) en de Museumdrukkerij.

Foto’s Benno Post