Leerlingen CSG Liudger houden sportdag voor basisschool Papilio

BURGUM - Leerlingen van CSG Liudger locatie Burgum houden woensdag 12 december een sportdag voor ruim 60 leerlingen van basisschool Papilio gevestigd op het terrein van het AZC in Burgum. De sportdag vindt van 11.00– 13.30 uur plaats in Sporthal De Hege Fiif in Hardegarijp.

Modern Jobs

In het derde jaar van de opleiding krijgen alle leerlingen van de theoretische leerweg het vak Modern Jobs aangeboden. Binnen de Modern Jobs kunnen ze kiezen uit twee profielen: Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn. Ook kunnen er modules gevolgd worden onafhankelijk welk profiel de leerlingen hebben gekozen. Te denken valt aan een module robotica, kind & gezondheid, ondernemer-schap of sport & bewegen. Ze werken daarbij in groepen aan uitdagende opdrachten en projecten.

Sportdag

De leerlingen die dit jaar gekozen hebben voor de module sport & bewegen kregen de opdracht om een sportdag te organiseren voor ruim 60 leerlingen van basisschool Papilio in Burgum. Papilio staat op het terrein van het AZC te Burgum. Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen uit het AZC en aan allochtone leerlingen uit de regio, die de Nederlandse taal nog niet (voldoende), of niet voldoende, beheersen om aan het reguliere onderwijs deel te kunnen nemen.

,,We vinden het belangrijk dat onze leerlingen iets terug doen voor de maatschappij en zich verdiepen in de wereld om zich heen. Door het organiseren van deze sportdag leren ze wat een AZC is. Ook leren ze om zich te verdiepen in de doelgroep, samen te werken, een plan van aanpak te maken en les te geven aan leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen,” aldus Jelmer Luyckx, docent Lichamelijke Opvoeding bij CSG Liudger locatie Burgum.

De sportdag vindt woensdag 12 december van 11.00 – 13.30 uur plaats in Sporthal De Hege Fiif in Hardegarijp.