Jaarlijkse samenkomst SKS en pers vernoemd naar Modderman

LEMMER - Landelijke, provinciale en regionale dag-, week- en streekbladen, radio- en tv-omroepen en redacties van internetsites komen jaarlijks af op het traditionele skûtsjesilen. Bij de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) als hoofdorganisatie heeft wijlen Johan Modderman uit Huizum en laatstelijk Leeuwarden van 1992 tot en met 2013 altijd als gastheer hiervoor gefungeerd. Woensdag is hij hiervoor postuum geȅerd met het benoemen van een speciale bijeenkomst naar hem, in het Fries: ‘De Johan Modderman-byienkomst’.

  Het instandhouden van de skûtsjesilerij geeft niet alleen een band tussen de 14 schippers en hun ruim 150 bemanningsleden, aanhang, donateurs, freonen, freondinnen en fans. Ook bij de pers, in al haar geledingen, is er sprake van trouwe verslaggevers. Soms schuift er een internationale cameraploeg aan, soms een verslaggever of fotograaf van een specifiek zeilblad. Trouw aan de traditie worden de persmensen, namens de SKS, elk jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst in Pizzeria La Gondola in Lemmer. Over de kosten zijn ze het snel eens: elk betaalt zijn of haar eigen rekening, maar de SKS regelt als gastheer de vloeibare consumpties oftewel alles wat met water te maken heeft. In stijl. Zilverkleurige klomp Het verzamelen van de persmensen in Lemmer bij de pizza’s is, in samenspraak, ooit het idee geweest van Sippie Tigchelaar van toentertijd Omrop Fryslân en nu Omroep Max en Johan Modderman. Als gastheer van de SKS maakte Modderman hier steevast de uitslag van de journalistenpoule bekend. Elke wedstrijddag mochten en mogen verslaggevers en fotografen aangeven welke drie skûtsjes het beste presteren. Wie hierbij als poule-winnaar uit de bus komt, ontvangt een zilverkleurige klomp aan een touwtje als wisselprijs. Met een knipoog naar de oude brugwachtercultuur. Sinds dit jaar is Kor Hylkema, hoofdredacteur en uitgever van de internetkrant De Grouster, de tijdelijke eigenaar. Hij scoorde veertien vette punten en troefde daarmee een twintigtal kanshebbers af. “Foar in grut part in kwestje fan gelok, mar der siet foar my lykas by de wedstriid op Wâldsein ek wolris in moaie útslach by”, aldus Kor Hylkema lachend. De wisselprijs ontving hij uit handen van Ellen Wester als opvolger van Johan Modderman. Het idee de persbijeenkomst naar Modderman te vernoemen, is afkomstig uit het SKS-bestuur. Met een warm applaus is dit idee woensdag op het terras door de persvertegenwoordigers verwelkomd. “Wy binne as organisaasje grutsk op it ynstânhâlden fan de skûtsjesilerij”, aldus SKS-bestuurslid Hilda Boesjes-Beljon. Ook Johan Modderman is altijd ‘grutsk’ (trots) geweest op het zeilen met specifiek skûtsjes. Hij heeft zich naast het opvangen en begeleiden van de pers over de volle breedte hiervoor ingezet: als penningmeester van ‘zijn’ Huizumer skûtsje, als lid van de skûtsjewimpelcommissie en als onder meer provinciebrede bezorger van het jaarlijkse SKS-skûtsjejournaal. Stel klompen Bij zijn afscheid van de pers in 2013 ontving hij van de gezamenlijke media een stel Friese klompen met een passende tekst aan de buitenkant en handtekeningen aan de binnenkant, foto’s en tal van geschreven herinneringen. “Sûnens, fleur en noflikens foar de kommende jierren. Foar ek in drokke bij komt de huning nei de blierren”, zo dichtte een van hen hem toe. Modderman, bij velen ook bekend als scheepsmodelbouwer en (oud-)leraar, kwam op 9 september 2016 op 77-jarige leeftijd te overlijden. Zijn naam blijft in ere. Passend in een sfeer van bescheidenheid die hem aldoor sierde, maar ook met een formule die het leven tot een feest maakt: samen eten en samen bijpraten en daarna gewoon, elk op een eigen manier, aan het werk om het zeilen in woorden, foto’s of films te vangen. (Foto’s: Jelle Raap)