Getrainde vrijwilligers met levenservaring begeleiden gezinnen

DRACHTEN - Home-Start biedt opvoedingsondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan gezinnen met jonge kinderen. Voor Noordoost Friesland en Zuidoost Friesland worden nieuwe begeleiders gezocht.

Home-Start is een gecertificeerd programma van Humanitas en wordt in Nederland al 23 jaar succesvol aangeboden in zo’n 130 gemeenten. In Noordoost Friesland wordt dit programma al ruim 4 jaar succesvol aangeboden in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland, Ferwerderadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. In Opsterland en de Stellingwerven is dit programma onlangs gestart. Humanitas is de uitvoerende partij. Dit programma sluit goed aan bij het reguliere aanbod van professionele organisaties en is erop gericht om zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen. Steuntje Home-Start is laagdrempelig, gelijkwaardig en sluit aan bij de behoefte van de ouder. Het is er voor ouders die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken en helpt ouders weer positiever om te gaan met hun situatie. Uitgangspunt is de hulpvraag van de ouder, daar wordt een passende vrijwilliger bij gezocht. Een vrijwilliger komt wekelijks bij de ouders thuis en biedt steun, een luisterend oor, praktische hulp en gezelligheid. Home-Start speelt in op de kracht van mensen, zodat ouders weer gaan geloven in hun eigen vaardigheden. Dit vraagt van vrijwilligers vooral om aan te sluiten bij de behoefte van ouders en niet het stuur over te willen nemen. Door een goede match van ouder en vrijwilliger ontstaat er al snel een vertrouwensband. Ouders kunnen zichzelf zijn en alles delen met een vrijwilliger. Vrijwilligers komen een dagdeel per week, zolang de ouder dat wenst. Gemiddeld is dat één jaar tot maximaal 1 ½ jaar. Dát het werkt is inmiddels uit diverse onderzoeken gebleken. Ouders waarderen deze vorm van hulp omdat het aansluit bij hun vraagbehoefte. Ze voelen zich begrepen en waarderen het dat vrijwilligers oordeelloos luisteren. Luisteren De sociale betrokkenheid van vrijwilligers op de medemens is groot, ongeacht cultuurverschillen, geloofsovertuiging of positie in de maatschappij. Ieder sociaal betrokken mens is in staat om een ander mens te helpen. Vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen en hebben vaak ook momenten van vertwijfeling gekend in de opvoeding van hun kinderen. Ze nemen de tijd en zetten hun persoonlijke vaardigheden en betrokkenheid volledig in voor het belang van hun gezin. Ze luisteren en geven alleen advies als erom gevraagd wordt en ondernemen leuke dingen met de kinderen en ouders. Vrijwilligers bieden hulp zonder voorwaarden en laten door eigen voorbeeldgedrag zien hoe het soms effectiever kan. Ze bemoedigen ouders om dingen te ondernemen, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Home-Start speelt in op de kracht van ouders, maar ook de kracht van de vrijwilligers die groeien door alles wat ze leren binnen de gezinnen of aangereikt krijgen door Humanitas. Basistraining Voor nieuwe vrijwilligers volgt er na inschrijving een basistraining van zes ochtenden. Daarin komt de werkwijze van Home-Start aan bod en wordt er geoefend met allerlei praktijksituaties. De cursus wordt afgesloten met een certificaat en de aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag. Er zijn in alle gemeenten terugkombijenkomsten, waarin de praktijkervaringen (anoniem) gedeeld worden. Vrijwilligers zijn het ‘goud’ van de organisatie en daarom wordt er veel in hen geïnvesteerd. Er is een goede reiskostenregeling en jaarlijks worden diverse trainingen aangeboden en vrijwilligersdagen georganiseerd. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Dit werk biedt vrijwilligers mogelijkheden om in aanraking te komen met gezinnen waar je anders niet over de drempel stapt. Het geeft een bredere kijk op de maatschappij en leert beter relativeren. Maar bovenal geeft het veel voldoening als je iemand weer positiever ziet worden en een moeder tegen je zegt: ,,Je kwam op het juiste moment en was net wat ik nodig had. Ik heb veel gehad aan je luisterend oor en voelde me begrepen.'' Daar doen we het voor! Maar ook voor de vrolijke gezichtjes van de kinderen die je op staan te wachten als je komt. Want als een moeder zich goed voelt, heeft dat ook een positief effect op omgang met de kinderen. Informatie kan verkregen worden bij de projectcoördinatoren: Noord-Oost Friesland, E.Spaanstra@humanitas.nl 0635113852 De Stellingwerven en Opsterland: M.Verloop@humanitas.nl 0651386583 www.home-start.nl