SKS Driewerf zoet voor Willem Uzn. Zwaga en eenmaal zuur

Na het zuur kwam maandagmiddag voor Willem Uzn. Zwaga van Leeuwarden het zoet bij de SKS-zeilwedstrijd op de Hegemer Mar. ’s Ochtends kreeg hij een harde boodschap van voorzitter Oebele Brouwer van de Zeilraad: in hoger beroep bevestigde deze een uitspraak van de jury over een aanvaring zaterdag met Heerenveen. De 14 wedstrijdpunten hierdoor voor de strijd op Stavoren blijven staan voor Zwaga. Maandagmiddag kraaide de haan victorie voor hem en zijn mannen: eerste vanaf de start- tot en met de finishboei. Op de Hegemer Mar kon hij, behalve heel even door Earnewȃld, in een sfeer met afwisselend zon en striemende regenbuien niet worden geȅvenaard. Het werd zijn derde dagzege.

Dankzij vooral een nieuwe fok presteert de 29-jarige Leeuwarder schipper met zijn bemanning buitengewoon goed. Hij blijft de tweede plaats bezetten in het voorlopig algemeen klassement met nu na aftrek 24,7 punten. Het voortdurend herberekenen van dit klassement wordt almaar ingewikkelder nu Douwe Azn. Visser van Grou maandag een protest van Woudsend over een bakboord-stuurboordsituatie bij al de eerste boeironding verloor. De Grousters moesten hierdoor veertien punten bijschrijven. De koppositie in het voorlopig algemeen klassement verloren ze hiermee eveneens weer. Gerhard Pietersma die met Earnewald bijna boord aan boord met Leeuwarden finishte, neemt deze positie weer over met na aftrek 19,9 punten. Douwe Azn. Visser neemt nu met 26,8 punten de voorlopig derde positie in. Grou dat bij het ronden van de boei even Drachten aantikte, verloor ook een protest van de Drachtster schipper Jeroen Pietersma. De jury gaf  Drachten gelijk in de situatie waarin de Grousters hard en duidelijk Drachten hadden moeten aanroepen om uit te wijken.


Teake Klaas van der Meulen van Woudsend, die vanaf de eerste boeironding de derde positie innam, kon met ‘it brûs foar de kop’  in de thuishaven het brons afhalen. Met een vierde plaats in het dagklassement toonden ook de mannen van Starum waartoe ze bij onstuimig weer in staat zijn. Klimmers in de wedstrijd waren vooral Klaas Westerdijk van Drachten en Pieter Meeter van Akkrum die vanaf een negende en twaalfde positie voor de finish doorstoten naar een vijfde en zesde.


Excuses
Een voorspelde zuidwester met windkracht 3 die zou ruimen naar w/zw met onzekerheid over de buien maakte de wedstrijd extra grillig. Met bliksemflitsen op verre afstand mixten ook de weergoden zoet en zuur. De mannen moesten, getooid in regenpakken, vol aan de touwen. Dat stond van meet af aan vast. Een enkeling, zoals bij Lemmer op het voordek, trotseerde in de korte broek weer en wind. Over de boodschap van weerkundige Hessel Kerkhof was iedereen het ’s ochtends snel eens. Uniek hierbij was dat schipper Johannes Meeter van Huizum in het openbaar zijn excuses aanbood voor een aanval op de kwaliteiten van de weerman bij de routebespreking in Stavoren. Kerkhof beloofde vanwege de extreme situatie constant in contact te staan met zowel de wedstrijdcommissie als met de Minwaarried.


Herzien
Sytze Brouwer van Heerenveen nam maandag met gemengde gevoelens aan de wedstrijd deel. In hoger beroep vernietigde de Zeilraad de uitspraak van de jury over zijn protest van zaterdag dat toen werd afgewezen. De Zeilraad baseerde zich onder meer op tv-beelden van Omrop Fryslȃn en op een getuigenverklaring van een bemanningslid van Woudsend. Voor deelname op Stavoren gelden voor hem nu niet veertien wedstrijdpunten, maar geldt het gemiddelde van zijn prestaties over de overige wedstrijden. Maandag kwam hij als zevende binnen, na de startboei als tiende te hebben gerond. Het gemiddelde voor de ‘Starumse dei’ komt hierdoor voor Brouwer op 5,7 en moet dus de komende dagen steeds worden herzien.


De debuterende schippers Rinus de Jong van Joure en Jappie Dzn. Visser van Sneek waagden zich ditmaal niet in de voorhoede en zelfs niet in de middenmoot. Alleen in het eerste rak hield Jappy Visser Akkrum, Joure en Langweer achter zich. Daarna zouden de debutanten bijna arm in arm de hekken sluiten.

Uitslag: 1. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 0,9; 2. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 2; 3. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 3; 4. Stavoren, Auke de Groot, 4; 5. Drachten, Klaas Westerdijk, 5; 6. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 6; 7. Heerenveen, Sytze Brouwer, 7; 8. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 8; 9. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 9; 10. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 10; 11. Drachten, Jeroen Pietersma, 11; 12. Joure, Rinus de Jong, 12; 13. Sneek, Jappie Dzn.  Visser, 13; 14. Grou, Douwe Azn. Visser, 14.