Hart onder de riem

DRACHTEN De 184 bewoners van de aanleunwoningen Rispinge-de Oppers en de Burefen zijn vrijdag verrast met een bos tulpen en een kaartje met een ‘hart onder de riem’.

Het initiatief kwam van de bewonerscommissie aanleunwoningen ROB en in samenspraak met woningcorporatie Accolade en met support van de organisatie ZuidOostZorg werd deze actie op touw gezet. Reeds twee maanden worden deze overwegend op leeftijd zijnde ouderen belemmerd in hun dagelijkse bezigheden en daarom werd deze geste extra gewaardeerd.