Opsterland bij Coalition of the Willing

BEETSTERZWAAG De gemeenteraad van Opsterland heeft een motie aangenomen waarin Opsterland zich aansluit bij de oproep aan het kabinet om 500 alleenstaande, zeer kwetsbare, kinderen op te vangen in Nederland.

Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Childeren doen een oproep aan alle Nederlandse gemeenten om in Den Haag aan te geven dat zij bereid zijn 500 minderjarige vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen op te vangen. Volgens de organisaties is de situatie in de opvangkampen in Griekenland schrijnend.

Kinderen in de kampen moeten overleven in erbarmelijke en onveilige omstandigheden. Deze kinderen ontberen basisbehoeften zoals onderdak, water, onderwijs en noodzakelijke zorg. Gemeenten uiten in de “Coalition of the Willing” hun bereidheid om een deel van de 500 kinderen op te vangen.

De motie in Opsterland is maandag ingediend en ondertekend door de fracties van PvdA, GroenLinks-OpsterLanders, FNP, ChristenUnie, BAS, CDA en D66. Inmiddels hebben 53 gemeenten, geestelijke leiders, maatschappelijk organisaties, mensenrechtenorganisaties, politici, wetenschappers, andere prominenten, samen met een steeds groter groeiende groep Nederlanders, ons kabinet gevraagd haar verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van deze kinderen.