Felicitaties aan huis voor genaturaliseerde Opsterlanders

BEETSTERZWAAG Zeven Opsterlanders hebben de verklaring van verbondenheid af en zijn daarmee Nederlander geworden.

Vanwege de coronamaatregelen is een feestelijke ceremonie niet mogelijk. Daarom heeft burgemeester Ellen van Selm de felicitaties aan de deur overbracht en wel in Beetsterzwaag, Gorredijk, Tijnje en Ureterp.