Opsterland feliciteert zes inwoners met lintje

BEETSTERZWAAG Ellen van Selm, burgemeester van gemeente Opsterland, heeft vrijdagmorgen zes inwoners bezocht. Een bijzonder bezoek want de burgemeester feliciteerde hen met de toegekende Koninklijke onderscheiding en overhandigde -op gepaste afstand- een boeket bloemen en een brief.

De officiële uitreiking van de onderscheidingen vindt uiteraard op een later moment plaats.Een dame en vijf heren kregen een Koninklijke onderscheiding toegekend, alle zes zijn zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze mensen zetten zich al jarenlang op vrijwillige basis in voor een club, vereniging, instantie, bestuur of voor mensen die hulp of zorg nodig hebben.

Burgemeester Vam Selm bezocht en feliciteerde de volgende inwoners van Opsterland: Frank van Campen uit Gorredijk, Hotze Jelsma, Pieter Varwijk en Wietze Wagenaar uit Ureterp, Willemijn Kleinendorst uit Lippenhuizen en Jan Grupstra uit Beetsterzwaag.

Frank van Campen uit Gorredijk, geboren op 09 maart 1955, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 2007 – heden Medeoprichter en penningmeester/secretaris van de stichting Campvuur, een ANBI-stichting met als doel ‘warmte’ te schenken aan kansarme kinderen in Ukunda (Mombasa Zuid, Kenia). De stichting bouwde (mee aan) twee scholen, schoollokalen en een keuken, en zorgt voor maaltijden, vervoer en medische zorg van 36 sponsorkinderen.

2010 – 2015 Als vicevoorzitter van het parochiebestuur het begeleiden van het fusieproces van de Parochie heilige apostel Paulus met drie andere parochies. 2013 – heden Als voorzitter of lid van verschillende commissies actief voor de Rotary Club Drachten en sinds 2019 voorzitter van de Rotary Club en lid van het bestuur. 2016 – heden Onafhankelijke voorzitter van Ondernemers Fonds Gorredijk (OFG). 2017 – heden Penningmeester voor de gefuseerde Parochie heilige Clara van Assisi te Gorredijk.

Verder is Van Campen ruim 30 jaar voorzitter en lid van de Gespreksgroep Gorredijk, lid van de ondernemersverenging WHI (Winkel, Handel en Industrie) te Gorredijk en de OKO (Ondernemerskring Opsterland), bestuurslid plaatselijk belang Gersloot Polder en verschillende bestuurlijke functies voor stichtingen en verenigingen.

Hotze Jelsma uit Ureterp, geboren op 11 mei 1953. 1971 – 2011 Leerling en (vrijwillig) componist Brouwers Accordeonorkest. 1971 - 2019 Docent, accordeonleraar bij de Meldij in Drachten en als vrijwilliger actief om de Meldij te promoten tijdens voorspeelavonden, einduitvoeringen, concerten op open dagen en tijdens schoolconcerten. 1975 - 1986 Initiatiefnemer, organisator en 16 jaar lang de motor van Peijedei (vernoemd naar de Drachtster (straat)accordeonist Peije), een nog ieder jaar terugkerend evenement in Drachten.

1980 – 2019 Oprichter, docent, arrangeur en dirigent van Het Volwassenen Orkest. 1989 – 2000 redacteur bladmuziek de Haske. 1995 – 2007 Oprichter, docent en 12 jaar de dirigent van het Frysk Jeugd Accordeon Orkest. Met veel enthousiasme en passie actief geweest om de accordeonmuziek in Fryslân te bevorderen en om kinderen en volwassenen het plezier van muziek te laten beleven, lid van de Ondernemersraad van de Meldij, begeleider van koorleden naar het conservatorium, arrangeur van muziek voor individuele koorleden en cursisten op verschillende niveaus.

Pieter Varwijk uit Ureterp, geboren op 14 april 1947. 1958 Betrokken bij de organisatie van de eerste wielerronde van Ureterp. 1972 – 1992 Aanjager (na een jarenlange stop) en medeorganisator van de wielerronde van Ureterp. 2008 - 2018 Bestuurslid van de Wielerstichting Ureterp 1985 – 1992 Algemeen bestuurslid uitvaartvereniging De Laatste Eer te Ureterp 1993 – 1996 Begeleider van A-team Korfbalvereniging Oerterp. 1997 – 2001 Bestuurslid Schaatstrainingsclub de Kluners uit Wijnjewoude en vanaf 1996 actief als scheidsrechter en starter, onder andere in Thialf.

2001 – 2016 Als vrijwilliger betrokken bij Oerrock, in de bardiensten en later als organisator van de backstage beveiliging. 2015 – heden Het als vrijwilliger ondersteunen van activiteiten voor ouderen die wonen bij ZuidOostZorg op de locaties Lijte en Lijtehiem. Als vrijwillig chauffeur en penningmeester actief voor de Stichting Vervoer Opsterland -De Lijte (PlusBus). Actief voor verschillende sportverenigingen waaronder K.V. Oerterp en schaatsvereniging Kluners (alwaar lid van verdiensten) en de wielerstichting Ureterp (erelid). Organisator van activiteiten voor deze sportverenigingen en lid van verschillende commissies. Varwijk heeft in 2006 het G-korfbal in Oerterp mee opgezet.

Wietze Wagenaar uit Ureterp, geboren op 25 februari 1938. 1982 – 1990 Als lid van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk te Ureterp verantwoordelijk voor de portefeuille Bouwzaken. 2003 – 2010 Lid en secretaris van de zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk te Ureterp. 2000 – 2016 Lid en secretaris van het Wijkteam van de Gereformeerde Kerk te Ureterp. 1998- heden Het bezoeken van gepensioneerden of diens weduwen als vrijwilliger bij Vereniging Gepensioneerden Arcadis.

Verder leider van de jeugdclub van de Gereformeerde Kerk, ruim 47 jaar beheerder van het archief van de kerk, bijgedragen aan de digitalisering. Initiator van het ophalen van oud papier waarvan de verdiensten naar goede doelen gingen. Cursusleider van de computercursussen in MFC De Wier.

Mevrouw Willemijn Kleinendorst- Van der Schulp uit Lippenhuizen, geboren op 17 augustus 1945. 1996 – heden Organisator van de collecte in Lippenhuizen voor het Diabetes Fonds. 2009 – heden Als vrijwilligster bij de Ronald McDonald Hoeve actief in de zorg, begeleidings- en ondersteuningstaken en ook actief als fondswerver. 2015 – heden Vrijwillig verpleegkundige voor Sailwise (watersportreizen voor mensen met een beperking).

2018 – heden Als vrijwillige verpleegkundige voor de stichting STOER Winterweken, begeleiden van groepen jongeren met een beperking tijdens een wintersportvakantie en leveren van 24uurs zorg op de bestemming. 2002 – heden Begeleider van gasten met een beperking op vakantiepark L’ Accolade in Frankrijk, iedere zomer 4 of meer weken. Begeleiden van schoolfeesten en jaarlijks vier schoolkampen van School Lyndensteyn, begeleiden van nieuwe vrijwilligers en stagiaires.

Jan Grupstra uit Beetsterzwaag, geboren op 08 september 1962. 1990 – heden Lid van de vrijwillige brandweer in Beetsterzwaag.