Glasvezelinternet in Drachten

Aangeboden door: Pricewise

De meeste inwoners van Drachten hebben een internetaansluiting. Maar de behoefte aan sneller internet neemt razendsnel toe. Dit is ook niet geheel verwonderlijk, we doen online steeds meer en er komen nog steeds meer internetgebruikers bij.

In Friesland is daarom begonnen met de uitrol van glasvezelinternet. Ook Drachten is inmiddels aan de beurt.

Waarom glasvezelinternet?

Veel mensen zullen met een gewoon internet-abonnement nog goed uit de voeten kunnen. Maar de behoefte aan verwerking van grotere hoeveelheden data neemt toe. Er gebeurt steeds meer via het internet en bijna iedereen is online. Men maakt steeds meer gebruik van video's, audio en slaat duizenden foto's op. Online gamers zorgen voor veel meer dataverkeer en ook steeds meer ouderen ontdekken het internet. De hoeveelheden data en gebruikers nemen snel toe. Daarnaast is er de komst van meer slimme apparatuur die op het internet aangesloten wordt, zoals camera's, domoticasystemen en digitale televisie. Als iedereen een grotere hoeveelheid data verwerkt, dan heeft dit zo zijn invloed op het bestaande internetnetwerk. In Drachten is daarom gestart met de uitrol van glasvezelinternet.

Wat is glasvezelinternet?

Het meeste internetverkeer loopt tegenwoordig nog over oude koperen kabels die diep in de grond zijn gegraven. Normaliter geleiden de koperen kabels data goed en snel, maar er is wel een grens aan de snelheid. Ook kan het zijn dat er onderweg data verloren gaat. De wijze waarop data door de koperen kabels geleid wordt, is te vergelijken met stroomkabels. Een glasvezelkabel daarentegen, bestaat uit allemaal haarfijne kabeltjes die gezamenlijk de kabel vormen. Data wordt ook op een geheel andere wijze verzonden, namelijk met laserlicht. De laserlichtstralen schieten door de glasvezelkabel op hoge snelheid door zo'n kabel. Door het speciale omhulsel van de glasvezelkabel is de kans op het ontsnappen van het licht en dus de data nihil. Een snelheid van zo'n 1.000 megabit per seconde is met glasvezel absoluut mogelijk.

Wat is er nodig voor glasvezelinternet?

Uiteraard is er voor glasvezelinternet een verbinding nodig met een glasvezelnetwerk. Dit wordt nu in Drachten en omgeving aangelegd. Maar het is niet zo dat er van glasvezel gebruikgemaakt kan worden met een gewoon internetabonnement. Hiervoor is een speciaal glasvezelabonnement nodig. Dit komt omdat de data niet met een gewoon modem over het glasvezelnetwerk verzonden kan worden. Hiervoor is een speciale modem nodig. De data wordt dan eerst door de modem omgezet naar knipperende lichtsignalen, alvorens het over het glasvezelnetwerk verzonden kan worden. Komt de data aan bij de ontvanger, dan wordt het signaal weer omgezet naar normale data. Momenteel is het KPN die het glasvezelnetwerk in Drachten aanlegt. Maar omdat het een open netwerk is, is het ook mogelijk om een glasvezelabonnement af te sluiten bij andere providers die gebruik maken van deze KPN kabel. Klanten zijn dus niet verplicht om hun internet bij KPN af te nemen.