Provinciale Staten keert zich tegen laagvliegroute en vraagt om schrappen trainingsroute boven Friesland

Regio - De Provinciale Staten keert zich - zoals verwacht - tegen de laagvliegroute over het oostelijk gedeelte van Friesland. De Statenleden willen dat het ministerie van Defensie de zogenoemde laagvliegroute 10A definitief schrapt.

Eerder gaf het ministerie aan de route niet te gaan gebruiken, maar staatssecretaris Barbara Visser (VVD, defensie) is nog niet voornemens om de route definitief te sluiten, ook al wordt de route sinds 2002 niet meer gebruikt.

Onder aanvoering van de FNP stemde een ruime meerderheid voor het aandringen van het schrappen van de trainingsroute boven de provincie. VVD, PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

De provincie krijgt nu de opdracht om bij het Rijk de wens van Friesland onder de aandacht te brengen.

Lees ook | Laagvliegen: Defensie belooft voor juli duidelijkheid