Op zoek naar reeën bij Earnewald

Earnewâld It Fryske Gea houdt zondag 16 februari van 14.00 tot 16.00 uur een excursie voor de jeugd.

Deze excursie staat in het teken van de ree. De kans dat de jeugd echt een ree gaat zien is klein; reeën zijn namelijk erg schuwe dieren. Maar ze wel gaan ze zich verdiepen in het leven van de ree; hoe gedragen ze zich, hoe komen ze de winter door, wat zijn hun sporen in het veld? Kortom een verdiepende struintocht over een bijzonder zoogdier.

Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen 4 euro.