Informatie over AOW en Pensioenakkoord

DRACHTEN - Tijdens de ledenvergadering 20 februari worden de stand van zaken over de uitwerking van de AOW en het pensioenakkoord besproken. FNV lokaal Smallingerland nodigt samen met Senioren Smallingerland de leden uit voor verscheidene bijeenkomsten.

Voor de vakantie van 2019 is het AOW en pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en kabinet. Inmiddels is als gevolg van het akkoord de stijging van de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en vier maanden. Daarna zal de stijging van de AOW-leeftijd minder snel zijn dan eerder.

Daarom wordt er tijdens de bijeenkomst ook feitelijke informatie duidelijk gemaakt over de strijd voor AOW en pensioen, of dat doorgaat in de uitwerking van het AOW en pensioenakkoord.

De uitwerking van het AOW en pensioenakkoord zal de nodige tijd nemen. De geschillen tussen vakbonden en het kabinet, over bijvoorbeeld de rekenrente, maakt dat de strijd verder gaat. De rekenrente is de rente die het kabinet verplicht oplegt aan pensioenfondsen om het vermogen van de pensioenfondsen te berekenen in de verre toekomst. Die rekenrente is de laagste van Europa. Die rekenrente maakt dat het kabinet stelt dat de dekkingsgraad van de pensioenfondsen te laag is. Dat terwijl de pensioenfondsenvermogens zijn verdubbeld in tien jaar en er steeds meer geld binnenkomt dan er uitgaat. Op “verzoek” van de vakbonden en de werkgeversorganisaties, heeft het kabinet afgezien van de dreigende verlaging van pensioen tegoeden. Dit geldt echter voor 2020.

Een andere zaak die veel werknemers bezighoudt is dat de mogelijkheid om eerder op te houden dan de AOW-leeftijd tot nu toe geblokkeerd is door de regering. In het pensioenakkoord staat dat het mogelijk moet worden drie jaar voor de AOW-leeftijd op te houden. Daarnaast moet onderzocht worden een regeling in te voeren waarbij na 45 jaar werken de AOW ingaat. Dat is voor mensen die met hun handen werken veel eerlijker. Die beginnen immers op jongere leeftijd met werken en voeren slijtende beroepen uit.