Friese dienst

BEETSTERZWAAG In de dorpskerk te Beetsterzwaag wordt zondag 16 februari een Friese ZondagAvondAnders gehouden.

De dienst begint om 19.00 uur, voorganger is ds. Harmen Engelsma uit Wijnjewoude. Thema is ‘De tiid fan ús libben’.