GKV Drachten Zuidwest betrekt kerk De Arke

DRACHTEN Vanaf zondag 2 februari houdt de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKV) Drachten Zuidwest haar kerkdiensten in kerkgebouw De Arke in wijk de Drait.

Ook de doordeweekse activiteiten van de gemeente zullen vanuit dit gebouw ontplooid worden. Uiteraard blijft het kerkgebouw open voor activiteiten van groepen en verenigingen die ook nu al door de week bijeenkomen in De Arke. Daarbij valt te denken aan een Cantorijvereniging, het werkcafé en een open bijbelstudie. Het kerkgebouw was tot 1 januari in gebruik bij de Protestantse Gemeente Drachten (PGD).

GKV Drachten Zuidwest maakte tot afgelopen zondag gebruik van kerk De Hoeksteen aan de Middelwyk in Drachten. Dit gebouw werd gedeeld met de GKV Drachten Oost waarbij op zondag dubbele diensten werden gehouden. Voor de activiteiten door de week maakte de GKV Drachten Zuidwest gebruik van de eigen vergaderlocatie het Ichtus Hûs, op de hoek van de Burmanialaan en de Eikesingel . Omdat met de ingebruikname van De Arke voldoende faciliteiten beschikbaar komen voor zowel doordeweekse activiteiten als voor de zondagse erediensten zal Het Ichtus Hûs op korte termijn in de verkoop worden gezet.

Op zoek

De GKV Drachten Zuidwest was al lange tijd op zoek naar een geschikte locatie om in het zuidwestelijke deel van Drachten een eigen kerkgebouw in gebruik te krijgen. De zondagse kerkdiensten zullen ’s ochtends om 10.00u beginnen. Om de week is op zondagmiddag om 16.30 uur een (zogenaamde) leerdienst. Op de andere zondagen komen de gemeenteleden ’s avonds bij elkaar in de huiskringen.

Met de buitengebruikstelling van De Arke door de Protestantse Gemeente Drachten zou in de het deel van Drachten ten westen van de Zuiderhogeweg en ten zuiden van het industrieterrein geen kerk meer in gebruik zijn. Dit betreft de woonwijken: de Trisken, De Lanen, Morra, De Drait, Himsterhout, Sydwende de Slinge en Drachtstervaart. De gemeente van Drachten Zuidwest heeft ruim 600 leden. Naast de GKV Drachten Zuidwest is in Drachten Oost en in Drachten Noord ook een gemeente van de GKV. Drachten Oost maakt gebruik van het kerkgebouw De Hoeksteen aan de Middelwyk en Drachten Noord van De Fontein aan De Kolken. De drie gemeenten samen in Drachten hebben ruim 1.650 leden.

Het ligt in de planning om na de aankoop van De Arke en na verkoop van het Ichtus Hûs het kerkgebouw De Arke te moderniseren. De financiering hiervan is al rond, mede door royale toezeggingen hiervan door gemeenteleden. Als een van de eerste activiteiten start met ingang van 5 februari een Alpha cursus.