Extra betaalbare huurappartementen in Drachten

DRACHTEN WoonFriesland zorgt voor extra nieuwe betaalbare huurappartementen in Drachten en Leeuwarden.

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland bouwt in Leeuwarden en Drachten kantoorruimte en zorgappartementen om tot 26 betaalbare huurappartementen. Daarmee het bedrijf ook in 2020 invulling aan haar belangrijkste taak: zorgen voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor mensen met een smalle beurs. De eerste nieuwe woningen in Leeuwarden zijn het resultaat van de ombouw van 5 leegstaande zorgappartementen aan de Maagdepalm. Deze appartementen zijn al klaar.

Daarnaast is het sociaal verhuurbedrijf aan de Amlandsdwinger gestart met het aanpassen en eigentijds maken van zorgappartementen naar 17 reguliere appartementen. Begin april zijn ze beschikbaar voor nieuwe bewoners. Op dezelfde plek zijn plannen om de leeggekomen kantoorruimte om te bouwen naar ongeveer 15 appartementen. In Drachten verbouwt WoonFriesland nu 2 zorgappartementen aan de Berglaan tot 4 appartementen. Begin maart zijn deze klaar.

Smalle beurs

In totaal investeert WoonFriesland hiermee 750.000 euro in betaalbare sociale huurappartementen. Die zijn hard nodig in de huidige woningmarkt, waarin woningnood en kosten voor huisvesting toenemen. Als sociaal verhuurbedrijf met focus op huurders met een smalle beurs voelt WoonFriesland de urgentie.

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland: “We investeren flink in onderhoud, verduurzaming, kwaliteitsverbetering, nieuwbouw en leefbaarheid. In 2018 ging het om 110 miljoen, in 2019 om 102 miljoen en dit jaar om 94 miljoen euro. Door de aanpassingen in Leeuwarden en Drachten komen er 26 appartementen extra beschikbaar. Naast de vele grotere projecten die wij doen, draagt ook dit soort initiatieven bij aan het oplossen van de woningnood.”