De Fûgelhelling vangt meer dan 10.000 dieren op in 2019

1.333 zoogdieren en 9.338 vogels; 2019 was een druk jaar voor de De Fûgelhelling in Ureterp. 65 procent van alle dieren kon weer worden vrijgelaten.

De houtduif werd het meest binnengebracht; 1.112 exemplaren. De merel kwam daarentegen minder vaak binnengevlogen. Waren het er in 2018 nog 1.229, vorig jaar stopte de teller bij 607. De egel blijft een trouwe gast bij de opvang; 903 kwamen er binnen.

Opvallende gasten bij de opvang in Ureterp waren een draaihals, een wespendief, een smelleken, een vuurgoudhaantje en een oehoe.

Het wordt drukker in de opvang, maar het wordt voor de medewerkers ook lastiger om de boel draaiende te houden. Dit komt onder andere door regelgeving die bepaalt dat er tijdens openingsuren altijd gekwalificeerde krachten aanwezig moeten zijn.

,,De Fûgelhelling heeft daarom alle gemeenten in hun werkgebied opnieuw gevraagd om een bijdrage voor het in stand houden van de opvang. Door twee forse erfenissen kunnen wij de huidige salarissen nog even garanderen, maar dat houdt na twee jaar op”, aldus Henk Marinus, voorzitter van de stichting.