Zonnebloem huldigt jubilarissen in Gorredijk

GORREDIJK Van de Zonnebloem-afdeling Gorredijk zijn onlangs twee leden in het zonnetje gezet.

Maartje Kok is 40 jaar bij de Zonnebloem als vrijwilliger en Rink Bethlehem 10 jaar. Ze werden toegesproken door Maaike Walthuis van de provincale afdeling en door Marian Doorgeest van de Regio ZO-Friesland. Ze ontvingen uit handen van mevrouw Doorgeest een oorkonde en het gouden (Maartje) en zilveren (Rink) insigne. Jubilaris Ali Elzinga-Broers, 10 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem, kon niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn.