Dagbesteding PlusPunt open

DRACHTEN Vrijdag was de officiële opening van PlusPunt in Drachten. PlusPunt is een nieuwe dagbesteding voor ouderen die te maken hebben met psychiatrische uitdagingen. ZuidOostZorg, MindUp en Van Andel Ouderenpsychiatrie hebben de krachten gebundeld om voor deze vaak vergeten groep een toegankelijke dagvoorziening te creëren.

In Nederland ontvangt één op de honderd 55-plussers langdurige zorg vanwege een ernstige psychische aandoening. Het grootste deel van deze ouderen woont zelfstandig. Velen van hen hebben behoefte aan ontspanning en ontmoeting, maar ervaren een hoge drempel om deel te nemen aan reguliere ouderenvoorzieningen. Zij voelen zich vaak buitengesloten. Om deze groep een plek te bieden waar ze hun dag veilig en zinvol kunnen besteden hebben ZuidOostZorg, MindUp en Van Andel Ouderenpsychiatrie hun krachten gebundeld.

Het resultaat is PlusPunt: een nieuwe vorm van dagbesteding, speciaal ontwikkeld voor ouderen met psychiatrische uitdagingen. PlusPunt biedt een aanbod op maat, gericht op contact en plezierige activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, muziek maken of koken.

Positieve benadering

“PlusPunt gaat uit van een positieve benadering”, stelt Inez Overwijk, beleidsadviseur WMO bij ZuidOostZorg. “Met PlusPunt is er nu in Drachten een plek waar ouderen met psychiatrische uitdagingen elkaar kunnen ontmoeten. Hier kunnen ze samen een ontspannen, zinvolle tijd beleven. Wat dan precies zinvol is, dat is heel persoonlijk. Bezoekers worden daarom uitgenodigd om daarin zelf het voortouw te nemen, maar er zijn begeleiders en vrijwilligers aanwezig die daarbij ondersteunen. We richten ons echt op de sterke kanten en krachten van de bezoekers”.

Collega-projectcoördinator Greta Roskam van MindUp beaamt dat: “Bij PlusPunt staat niet de diagnose centraal, of de psychiatrische uitdaging die iemand heeft. We richten ons juist op de behoefte aan contacten en activiteiten.” Bezoekers worden gestimuleerd om gebruik te maken van hun mogelijkheden, in plaats van afgeremd te worden door beperkingen. Ontmoeting is daarbij erg belangrijk. “Naast de activiteiten is er altijd voldoende gelegenheid om elkaar te leren kennen en belevenissen uit te wisselen”, zegt Roskam.

PlusPunt, speciaal voor ouderen met psychiatrische uitdagingen, is gevestigd in aan de Burgemeester Wuiteweg 140 in Drachten, achter Sûnenz. De dagbesteding is iedere woensdag en vrijdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: www.zuidoostzorg.nl/pluspunt.