Inex Timmer in It Werflân Rottevalle

Rottevalle Het nieuwe seizoen van MFC It Werflân begint vrijdag 18 oktober met een voorstelling van de bekende musicalartieste Inez Timmer.

Inze maakt op dit moment furore op de nederlandse televisie in het programma The Voice Senior. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat ze in haar drukke programma nog tijd heeft gevonden om bij ons haar programma ‘Vijf minuten voor aanvang!’ te brengen. Onrust achter de coulissen, lichte paniek in de kleedkamer. De artiesten worden omgeroepen, de licht en geluidsmensen staan paraat. Er heerst een gespannen bedrijvigheid die het publiek ontgaat.

‘Vijf minuten voor aanvang’ is een blijmoedige rollercoaster die het publiek meezuigt in de mallemolen van het leven van musicalartieste Inez Timmer. Bekende musical hits in alle talen, persoonlijke ontboezemingen, humor, hemelhoge pieken en diepbedroefde dalen. Een leven vol tegenstellingen, samengebracht in de solomusical.

In deze solomusical vertelt Inez het verhaal van een internationale musicalartieste, steeds weer aarden in een ander land en aanpassen aan een andere cultuur. Inez vertelt over het buitengewone leven achter de schermen en over bewonderd worden door duizenden mensen. Een verhaal over roem, glitter en glamour, en je tegelijkertijd moederziel alleen kunnen voelen.

Entree 10 euro, aanvang 20.00 uur, reserveringen: Geertje de Meer, 0512-341674 / fam.demeer@hetnet.nl