Plukken: feest van Fryske Frucht

SUMAR Er is een Plukfeest-middag vrijdagmiddag 11 oktober bij ‘It Griene Nest’ (Bosweg 1) in Sumar.

Daar kunnen dan de laatste appels worden geplukt en geraapt. Jong en oud(er) zijn welkom. De plukfeest-middag begint om 13:30 en eindigt om uiterlijk 16:00 uur. De deelnemers van Halte It Griene Nest zorgen voor koffie, thee, limonade en dergelijke. Meer informatie via info@fryskefrucht.frl