Open-kerk-Open en kom op verhaal

BEETSTERZWAAG De Protestantse gemeente ViaPacis te Beetsterzwaag begint haar nieuwe kerkenwerkseizoen met een breed activiteiten aanbod en een actief startweekend.

Zaterdag 14 september staat in het teken van Open-Kerk-Open. Men is al een tijd bezig geweest om de kerkzaal van “De Ontmoetingskerk” een ander gezicht te geven: Een nieuw raam geeft meer licht, nieuwe stoelen , spreekgestoelte, een gedachtenishoek .

Nog niet alles is helemaal af . Maar toch geeft de gemeente graag de gelegenheid om de kerk van binnen verder te ontdekken. Om 17.00 uur is er een walk-In- met een glaasje en een hapje. De gelegenheid elkaar te ontmoeten bij muziek, voor de liefhebbers een zoekpuzzel voor jong en oud…. Zondagmorgen begint om 9.30 uur een viering met medewerking van de cantorij met ruimte om op verhaal te komen.