Presentatie Jasper Coppes in SYB

BEETSTERZWAAG Kunsthuis SYB heeft 14 september van 11:00 – 17:00 uur (Open Monumentendag) en 15 september van 13:00 – 17:00 uur een presentatie van Jasper Coppes.

Jasper Coppes werkt sinds augustus in SYB. Vanuit Beetsterzwaag doet hij onderzoek naar het landschap in Friesland (vooral naar de Wadden), en werkt hij aan een film die hij opnam in Groenland. In recent werk hield Jasper zich bezig met de processen die het landschap en cultureel erfgoed maar ook ons collectief geheugen vormen.

Jasper deed al onderzoek in Groenland en Schotland, maar keert in SYB terug naar zijn ‘thuisbasis’ in Nederland om ook zijn relatie met het landschap hier te onderzoeken. Hij richt zich voornamelijk op de Wadden, en wil weten welke invloed de zout- en gaswinning heeft op de bodemdaling van het Waddengebied, welke invloed de stijgende watergrens en het afnemende sediment hebben, maar ook wie ons in deze strubbelingen zal bijstaan.

Jasper Coppes presenteert de uitkomsten van zijn onderzoek An Unfinished Ode to Mud op 14 en 15 september in Kunsthuis SYB. Op zaterdag 14 en zondag 15 september toont hij delen van zijn film, een geluidscompositie die eerder te horen was op Into The Great Wide Open, en enkele afgedrukte videostills. Op zondag 15 september organiseert hij een symposium.