Jos de Mul praat over media in Drachten

DRACHTEN Het Filosofisch Café Drachten nodigt Jos de Mul, een landelijk en internationaal zeer gerespecteerd filosoof, uit voor een lezing op donderdagavond 19 september in de doopsgezinde kerk in Drachten (19.30 uur, entree 4 euro).

De lezing wordt gehouden in het kader van het zevende Cultuurhistorisch jaar in Smallingerland met als thema: Media, onder de titel ‘Van ganzenveer tot i-Pad’. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Smelne’s Erfskip.

Sinds het begin van het millennium heeft het populisme wereldwijd een grote vlucht genomen. Populisten zijn er in vele soorten en maten, maar wat ze allemaal delen is demagogische stijl van politiek bedrijven met behulp van beledigende woorden, persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen. Demagogie – het in beweging brengen van het volk met retorische middelen – maakt een politicus nog niet noodzakelijk tot een populist. Demagogie is eigen aan democratie. Iedere politicus doet immers zijn best om kiezers voor zijn standpunten te winnen, en dan is een zekere mate van ronkende retoriek onvermijdelijk.

In zijn lezing zal Jos de Mul ingaan op deze transformatie en de implicaties daarvan voor onze parlementaire democratie, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Prof.dr. Jos de Mul is hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Erasmus School of Philosophy. Daarnaast was hij gasthoogleraar en fellow in o.a. in Ann Arbor, Princeton, Shanghai en Kyoto en winnaar van de Praemium Erasmianum en de Socrates Wisselbeker. Zijn boeken – waaronder De tragedie van de eindigheid(1993), Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie (3de druk 2007), Cyberspace Odyssee (6de druk 2010) en De domesticatie van het noodlot (5de druk 2015) zijn in meerdere talen vertaald. Meer info op www.demul.nl