Feestelijke start schooljaar bij Adenium

DRACHTEN Op twee scholen van Stichting Adenium zal het schooljaar 2019-2020 op bijzondere wijze worden geopend. Tevens is dit het moment dat Adenium zijn strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar wereldkundig maakt.

Het accent in het strategisch beleid ligt op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra(IKC’s) in de wijken en dorpen van de drie gemeenten waar Adenium actief is: Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Dorpsschool De Romte in Tytsjerk werd in 2018 opgerichte als een ontmoetingsschool. Daarin gingen de openbare en christelijke school uit het dorp op. Samen met Kinderwoud wordt daar nu gebouwd aan één kindvoorziening in het dorp met doorgaande lijnen van 0 -12 jaar.

De opening in het nieuwe jaar zal dan ook in het teken staan van Bouwen. Bouwen aan één kindvoorziening maar ook aan een nieuw gebouw waarvoor de voorzichtige voorbereidingen samen met dorpsbelang en de gemeente zijn begonnen. Het streven is om in augustus 2021 een nieuw gebouw in gebruik te nemen. Zo wil Adenium met alle betrokken partners bouwen aan Integrale Kindcentra voor de toekomst. Belangstellenden zijn 26 augustus om 08.30 uur welkom op het schoolplein van De Romte in Tytsjerk.

De Tille

In de zomervakantie heeft openbare basisschool De Tille in Drachten een grote interne verbouwing ondergaan. Het gebouw is aangepast aan het onderwijs van deze tijd, met een heus leerplein, nieuwe toiletgroepen, een nieuwe personeelskamer en directiekamer, nieuwe vloeren, plafonds en LED-verlichting en is de school volledig in eigentijdse kleuren geschilderd. Kortom een bijna nieuwe school.

De school zal feestelijk worden heropend, waarbij tevens aandacht wordt gevraagd voor het nieuwe onderwijsconcept IPC, International Primary Curriculum, waarmee gestart wordt en als drietalige school een unieke parel binnen Adenium. Tevens gaat kinderopvang Vandaag BSO starten met voor-, tussen- en buitenschoolse opvang. Daarmee wordt De Tille omgebouwd naar een Integraal Kind centrum. Ook hier zijn belangstellenden welkom op maandag 26 augustus om 08.30 uur om deze feestelijke heropening mee te maken.