Waterbidons voor basisscholieren De Flecht

LIPPENHUIZEN Wethouder Libbe de Vries van Opsterland overhandigt maandag 26 augustus om 13.30 uur waterbidons aan basisschoolleerlingen van obs De Flecht.

Gemeente Opsterland heeft zich in 2018 verbonden aan Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Een belangrijke aanpak is het terugdringen van overgewicht bij jongeren. In Nederland is bij 1 op de 7 jongeren sprake van overgewicht.

Het gedrag van kinderen wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin zij zich bevinden. Als kinderen opgroeien in een omgeving waarin gezond gedrag wordt gestimuleerd, dan heeft dit effect op de rest van het leven.

Sûn Opsterlân wil gezond gedrag bij jongeren stimuleren. Door het uitdelen van waterbidons aan basisschoolleerlingen stimuleren we jongeren water (calorievrij) te drinken.