Wandelen en zoeken naar vleermuizen

EARNEWÂLD It Fryske Gea houdt vrijdag 23 augustus vanaf 20.30 uur een wandelexcursie door de nacht waarin men kan zoeken naar vleermuizen.

Beleef de nacht in Nationaal Park De Alde Feanen. Dit grote natuurgebied vlakbij Leeuwarden is het thuisfront van vele vleermuizen. De excursieleider kent het gebied op zijn duim en vertelt graag alles over dit mysterieuze dier.

Met de batdetector worden de geluiden van vleermuizen omgezet naar een hoorbaar geluid. Misschien is tijdens de excursie de rosse vleermuis wel te horen. Deze vleermuizen vliegen bij donker en vinden hun weg door middel van echolocatie.