Aankondiging N.H. Schreuderreis

BEETSTERZWAAG De traditionele Seniorentocht voor zestigplussers uit Beetsterzwaag en Olterterp wordt 5 september 2019 gehouden. Het wordt dit jaar een dagtocht naar Sneek en omgeving. De prijs hiervoor is €50

De kaartverkoop is 16 augustus van 10.00 uur tot 11.00 uur bij It Klaverblèd in het dorpshuis de Buorskip.

Na zich jarenlang verdienstelijk te hebben gemaakt treden Theo Schroor en Dieneke Nieuwenhuis af als voorzitter en secretaris. Hun plaatsen zijn ingenomen door Antsje de Boer en Frits Adema. Akky de Koe (penningmeester) en Marijke Dolstra blijven bestuurslid.