Inspectie van droogtegevoelige polderdijken op schade door verdroging

HEERENVEEN - Wetterskip Fryslân start deze week met de inspectie van 97 kilometer droogtegevoelige polderdijken in het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren. Medewerkers van het waterschap controleren of er schade is door verdroging.

Mogelijke zaken die op kunnen treden door verdroging zijn scheurvorming, lekkages of schade aan de grasmat. Aanleiding voor de inspectie is het neerslagtekort, dat in Friesland is opgelopen naar meer dan 150 millimeter. Dat is ongeveer 50 millimeter meer dan normaal in deze periode.

De inspecties nemen naar verwachting ongeveer twee weken in beslag. In het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren heeft de droogte invloed op de polderdijken. De polderdijken zijn hier in het verleden mogelijk voor een deel uit veen opgebouwd en ook de ondergrond is van veen. In totaal heeft Friesland ongeveer 600 kilometer van deze veendijken, maar eerder zijn de polderdijken in bovenstaande gebieden aangemerkt als 'meest risicovol'.

Waterbeheer bij droogte

Een neerslagtekort wordt veroorzaakt doordat er in de zomer meer water verdampt dan het regent. Net als vorig jaar is 2019 tot nu toe een droog jaar. Wetterskip Fryslân laat extra water in vanuit het IJsselmeer om het water in de Friese meren en kanalen aan te vullen en de waterkwaliteit goed te houden. Van daaruit wordt het water verdeeld over sloten en vaarten in polders en deelgebieden.

Op de Friese boezem en in de polders houdt Wetterskip waar mogelijk een hogere waterstand aan dan zomerpeil. Hiermee blijven dijken en kaden nat en kan de bodem de eventuele neerslag zo goed mogelijk vasthouden.

Aan de lage grondwaterstanden kan het waterschap verder weinig doen, zo laat Wetterskip weten. Er is nog veel meer regen nodig om de grondwaterstanden aan te vullen.