Omrin verwerkt al het restafval van de Nijmeegse Vierdaagse

HEERENVEEN - Niet de plaatselijke afvalinzamelaar, maar Omrin verwerkt tijdens de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse het restafval. Omrin kan een hoger 'scheidingspercentage' garanderen en dus meer recycling.

Samen met Dar, de afvalinzamelaar van de regio Nijmegen, wordt er gewerkt aan het optimaal verduurzamen van het afval. Daarom zal al het restafval dat tijdens de Nijmeegse Vierdaagse wordt ingezameld, door Omrin op het Ecopark De Wierde in Heerenveen duurzaam worden verwerkt.

Naar schatting gaat het om een paar honderd ton restafval.

Bijzondere aandacht is er voor de vele plastic bekers van PP (polypropeen), die worden op speciale afvaleilanden en door speciale teams ingezameld.

Deze bekers gaan direct naar Morssinkhof, die ook een vestiging op De Wierde heeft, waar ze vervolgens gerecycled worden.