School De Tike moet dicht

DE TIKE Basisschool De Gielguorde in De Tike gaat dicht. Dat is de uitkomst van spoedprocedure bij de geschillencommissie onderwijs in Utrecht.

Ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben zich maandenlang verzet en actie gevoerd tegen sluiting. De school zou na de vakantie zo’n zeventien leerlingen tellen.