Kidsstruintocht door leefgebied otter in Wikelslân

Earnewâld – It Fryske Gea houdt vrijdag 19 juli van 14.00 tot 16.00 uur een jeugdactiviteit voor kinderen vanaf 6 jaar.

Onder leiding van een enthousiaste natuurgids leren de kinderen alles over de otter. Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/kidsstruintocht-19juli of 0511 – 53 96 18.

In de avonduren worden de otters actief, dus misschien kunnen we ze wel betrappen, terwijl ze net willen beginnen aan een nieuw avontuur. Ze leven in Nationaal Park de Alde Feanen. Dit gebied is één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa. Het is gelegen in de driehoek van Drachten, Leeuwarden en Heerenveen.

Helaas kon de otter niet op eigen kracht naar dit gebied toe komen, daarom zijn ze in 2011 en 2012 uitgezet. Naar schatting leven nu twee tot drie paartjes in dit gebied. In een groot deel van Nationaal Park De Alde Feanen vind je open water. It Wikelslân is daarentegen een hoogveenbos met moeras. Door de variatie van het bos, de rietvelden en het open water is het gebied erg aantrekkelijk voor veel verschillende planten en dieren.