Bijna 83 jaar onderwijservaring uitgezwaaid

BEETSTERZWAAG Woensdag zijn Aukje van der Velde en Bauke Deinum verrast door leerkrachten en leerlingen van de cbs De Paedwizer.

Vanwege hun afscheid, na 43 jaar (Aukje) als kleuterleidster van groep 1 en Bauke bijna 40 jaar in het onderwijs als leerkracht en interne begeleider en bijna 25 jaar op de Paedwizer, zijn ze uitgebreid in het zonnetje gezet.

Ze werden thuis opgehaald in een oldtimer (een fraaie Mercedes Benz) en naar school gereden. Daar werden zij opgewacht door 180 leerlingen, juffen en ouders. De kinderen zongen een speciaal Aukje-Bauke lied en lieten een dans zien. Daarna gingen zij door Beetsterzwaag waar op verschillende plekken zij opdrachten moesten doen samen met de leerlingen van groep 1 t/m 8. Deze activiteiten hadden te maken met taken die Aukje en Bauke in al die jaren op school deden.

Na deze ronde door Beetsterzwaag werden de afzwaaiers verrast met diverse cadeaus van de kinderen en een lunch waarvoor ook oud-collega’s waren uitgenodigd. Aukje en Bauke waren zeer verrast en blij en hebben een prachtige dag gehad. Het team zal ze als collega’s gaan missen... (Foto’s Germ Geersing.)