Onderwijscongres WOW Meartalich: inspiratie

DRACHTEN Friesland is meertalig. Onze meertalige wereld vraagt om specifieke ondersteuning van leerlingen bij het doorontwikkelen van hun taalvaardigheid.

Dit onderwerp stond onlangs centraal bij WOW Meartalich, het congres over meertalig onderwijs. Het congres werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd in het Adverium te Drachten. WOW Meartalich trok dit jaar weer zo’n 100 leerkrachten, docenten, directieleden, studenten en andere belangstellenden van de voorschool, basis- en voortgezet onderwijs uit heel Friesland. Het congres wordt jaarlijks georganiseerd door een consortium van Afûk, de lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren van NHL/Stenden en Cedin.

Het thema dit jaar was: Aan de slag met… inspiratie! Scholen denken steeds meer na over de plek van meertaligheid in hun onderwijs. Naast de methodische aanpak, zijn er meer en meer initiatieven waarbij taal en meertaligheid als doel worden meegenomen bij andere vakken en activiteiten. Uitgangspunt is dan: functioneel taal gebruiken.

Voorbeelden

Tijdens het congres werden er tal van inspirerende voorbeelden van meertaligheid uit de onderwijspraktijk gepresenteerd. In verschillende workshops konden de deelnemers aan de slag met o.a. “Theaterlezen”, “Taalrijkdom herkennen”, “Energizers en oppeppers”, “Het ontwerpen van een CLIL-les”, “Taal fan myn hert” en “Verwalen in verhalen”.

De plenaire lezing werd dit jaar verzorgd door Kirstin Plante en Carmen Meester, beide verbonden aan Dynamic Language Learning (voorheen TPRS Academy). De lezing ging over “inspireren en verbinden”. Met meer ruimte voor het Fries sta je vaak dichter bij je leerlingen en prikkel je hun intrinsieke motivatie. Met de werkvorm “ster van de week”, met als voertaal Spaans, voelde iedereen zich weer even leerling en kon ervaren hoe het is om op je eigen nivo mee de doen met een gesprek in een vreemde taal.

Jubileumboek

Speciale aandacht op het congres was er nog voor de presentatie van het nieuwe jubileumboek van Lida Dijkstra “It Spûkskip”. Het eerste exemplaar werd haar aangeboden door Ernst Bruinsma van de Afûk. Ook werd bekendgemaakt dat Lida Dijkstra de komende twee jaar ambassadeur van het Friese kinderboek mag zijn. Dit betekent dat zij scholen, leerlingen en studenten kan adviseren wanneer het gaat om de Friese taal en kinderliteratuur.

“Het was echt een superinspirerende middag, ik zit vol met nieuwe energie!”zei één van de deelnemers. “Zet mij alvast maar op de deelnemerslijst voor volgend jaar, ik ben er weer bij!” was de reactie van een ander. Op woensdag 27 mei 2020 is iedereen van harte welkom bij de volgende WOW Meartalich! Meer informatie: Bernadet de Jager, onderwijsadviseur bij Cedin: 06-12 74 06 38.