Voorstel nieuwe locatie zwembad De Welle

DRACHTEN B&W van Smallingerland leggen een voorstel aan de gemeenteraad voor met daarin een alternatieve locatie aan de Tussendiepen voor nieuwbouw van zwembad De Welle.

In eerste instantie zijn locaties onderzocht aan de Sportlaan, de Noorderhogeweg en de Kelvinlaan. Het college ziet de locatie aan de Tussendiepen als voorkeurslocatie. De gemeenteraad Smallingerland heeft op 16 mei 2017 besloten tot verdere planvorming van het nieuwe zwembad in Drachten. Dit nieuwe zwembad vervangt zwembad De Welle.

De raad heeft in haar besluit aangegeven de ambitie van het college te ondersteunen en te kiezen voor de meest optimale variant voor het zwembad. Dit houdt in een 50 meter bad, een groot (400 m2) recreatiebad, een doelgroepenbad en een waterspeelplaats (buiten). Dit biedt de mogelijkheid om 500.000 bezoekers per jaar te kunnen genereren en om de zwemsport zo breed mogelijk te faciliteren. Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol in de door raad en college neergelegde ambitie.

Onderzoeken

Tijdens de onderzoeken bleek ook de locatie aan de Tussendiepen tot de mogelijkheden te behoren. Het gaat om de noordelijke hoek tussen Tussendiepen en Noorderhogeweg. Voor deze locatie is het onderzoek nu ook afgerond. Hiermee krijgt de gemeenteraad een compleet beeld van de mogelijkheden op de 4 locaties. Het college stelt de raad voor de locatie aan de Tussendiepen verder uit te werken.

Het college verwacht dat de ontwikkeling van het gebied de Tussendiepen en Waterfront Drachten beide een positieve impuls krijgen door de vestiging van het zwembad op deze locatie. Vanuit deze locatie bestaat ook de meeste kans dat bezoekers aan het zwembad tevens een bezoek brengen aan het zeer nabij gelegen centrum van Drachten. Dit biedt kansen voor arrangementen met andere functies in het centrum.

Omdat de keus voor de realisatie van een nieuw zwembad financiële consequenties heeft voor de komende tijd is dit meegenomen in de Perspectiefnota. Naar verwachting komt het raadsvoorstel met bijbehorende informatie en rapportages in september ter behandeling op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad instemt met de voorgestelde nadere uitwerking start deze zo snel mogelijk daarna. Het streven is om eind 2020 te starten met de bouw.