Een nieuwe ergotherapiepraktijk voor Zuidoost Friesland

Lippenhuizen - Sinds 1 mei is in Lippenhuizen een nieuwe praktijk voor ergotherapie: Buro Hagelslag ergotherapie & interieuradvies

Buro Hagelslag, interieuradvies bestaat al een aantal jaren. Tjitske Zuidema geeft interieuradviezen aan woonzorglocaties waar mensen met dementie wonen en in de thuissituatie aan senioren die hun huis mooier, veiliger en comfortabeler in willen richten. Sinds 1 mei is daar ook ergotherapie bij gekomen. Tjitske Zuidema is al meer dan 20 jaar ergotherapeut en heeft veel ervaring op gedaan met ergotherapie voor mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking, voor mensen met dementie en voor ouderen.

Door ergotherapie lukt het ouderen en mensen met een handicap beter om langer thuis te blijven wonen.

Dagelijkse activiteiten zoals wassen, eten koken, boodschappen doen of met uw hobby bezig zijn lijken zo vanzelfsprekend. Wanneer u deze bezigheden door bijvoorbeeld door ziekte of een handicap niet meer goed kunt uitvoeren, dan merkt u dat dit effect heeft op de zelfstandigheid. In dit geval kan Buro Hagelslag, ergotherapie & interieuradvies worden ingeschakeld.

Ergotherapie: zorg op maat

Wie vragen heeft over woningaanpassingen of hulpmiddelen om zo veilig en zelfstandig mogelijk te wonen, nu en in de toekomst, onlangs is gevallen of bang om te vallen, of wanneer iemand(s partner) dementie heeft, kan met de ergotherapeut kijken naar (nieuwe) mogelijkheden bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten.

Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van de ergotherapie. Mantelzorgers krijgen adviezen zodat ze beter in staat bent om voor de partner/familielid én voor zichzelf te kunnen zorgen. Het kunnen adviezen zijn zoals het maken van een transfer (het in/uit bed komen, opstaan uit een stoel of van het toilet) of assisteren bij de dagelijkse activiteiten.

Wie behoefte heeft aan ondersteuning bij het uitvoeren van de dagelijkse handelingen, kan een beroep doen op Buro Hagelslag, ergotherapie & interieuradvies. Tjitske Zuidema, ergotherapeut, helpt om zo lang mogelijk veilig thuis te blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.

Vergoedingen

Ergotherapie zit in het basispakket en wordt door de zorgverzekeraar vergoed met een maximum van tien uren per jaar. De vergoeding valt onder het eigen risico. Voor ergotherapie is een verwijsbrief van een huisarts niet meer nodig.

Aanmelden kan dagelijks op werkdagen tussen 9.00 – 20.00 uur Voor meer informatie: Tjitske Zuidema op 06 231 284 03, mobiel: 06 23 12 840 3 (bij geen gehoor, graag een bericht achterlaten op de voicemail), mail: burohagelslag@outlook.com, website: www.burohagelslag.nl.