College onderzoekt Leisurelocatie naast voorkeurslocatie Vrijburgh voor clustering speciaal (basis)onderwijs

Drachten - Het college van B&W van de gemeente Smallingerland heeft besloten de mogelijkheden van de Leisurelocatie te onderzoeken in de locatiekeuze voor het scholencomplex voor clustering van het speciaal (basis)onderwijs. Dit gebeurt naast de voorkeurslocatie in Vrijburgh.

Leisurelocatie

Bewoners droegen in januari de Leisurelocatie aan als alternatieve locatie. Deze Leisurelocatie grenst ten noorden aan Vrijburgh en de Noorderhogeweg.

Het college van B&W heeft nu afgesproken dat de Leisurelocatie meegenomen wordt in de locatiekeuze, indien dit een reëel alternatief is en wettelijk mogelijk. Ook de schoolbesturen zijn akkoord met dit onderzoek.

Onderzoek

Op dit moment start de gemeente het onderzoek naar de wettelijke en praktische mogelijkheden van de Leisure locatie. De gemeente gaat hierover in overleg met de daarbij betrokken partijen, waaronder de bewoners.

Bewoners

De gemeente neemt de bewoners mee in de inpassing van het scholencomplex op de locatie. De bewoners worden ook uitgenodigd voor twee bijeenkomsten die kort na de zomervakantie zullen plaatsvinden.

Versterking samenwerking

De concentratie van de scholen en voorzieningen op eìeìn nieuwbouwlocatie moet versterking van de inhoudelijke samenwerking, efficiënt gebruik van de ruimten en het inrichten van een expertisecentrum voor de reguliere scholen mogelijk maken.