Suppen in Earnewâld

Earnewâld - Frisian Sup Tour houdt zondag 23 juni vanaf 9.30 uur een tocht door natuurgebied de Alde Feanen in Earnewâld.

Voor opgave en verder informatie van de SUP Tour via de mail aukjepostma@live .nl of tineke.merkus@gmail.com

Kijk voor het gehele zomerprogramma op www.earnewald.nl.