Drachten - De organisatie Kom Over En Help zamelt kleren in voor kinderen van arme gezinnen in Oekraïne.

De kleding kan van maandag t/m zaterdag in sterke zakken worden gebracht naar het inzamelpunt bij de familie S. Elgersma aan de Oudeweg 212 in Drachten.

De goede en draagbare kleding die wordt ingeleverd, wordt verkocht. Met de opbrengst worden arme gezinnen met kinderen financieel ondersteunen. Vanwege de oorlog zijn nog meer gezinnen in Oost- en West-Oekraïne in grote problemen.

Via lokale kerkelijke gemeenten ontvangen ouders een bijdrage van € 35 tot € 40,- per maand voor eten en verwarming, schoolspullen en medische zorg, maar ook pastorale begeleiding en traumabegeleiding. De kleding zelf wordt getransporteerd naar landen als Moldavië en Bulgarije, hier word het hergebruikt en verkocht in tweedehandswinkels, zodat mensen voor weinig geld passende kleding kunnen kopen.

Op die manier heeft de tweedehandskleding een driedubbele opbrengst: voor ontwikkelingsprojecten, voor werkgelegenheid en voor hergebruik.

Meer informatie staat op www.komoverenhelp.nl/kleding.