’t Tweespan is eerste Friese IMC-basisschool

Drachten - ’t Tweespan in Drachten de eerste school in Friesland die zich IMC-basisschool mag noemen.

Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst.

Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met het echte werk: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied.

Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio. Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); waar ligt je talent en wat past bij jou?

IMC Basis in het kort

Voor de uitvoering van het onderwijs werken de IMC Basis coördinator, de gastdocenten en de leerkrachten nauw met elkaar samen.

IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken zijn bij het onderwijs.

Bedrijven en organisaties worden geïnspireerd door hun competenties op een andere manier in te zetten. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.

IMC Basis wordt aanbevolen en ondersteund door de ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie.