Feest bij Historische Vereniging Bakkeveen

Bakkeveen - De Historische Vereniging Bakkeveen staat woensdag 19 juni vanaf 19 uur stil bij de realisatie van wat in de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd.

De Historische Vereniging Bakkeveen kreeg in september 2017 het verzoek van de voorzitter van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Bakkeveen om na te gaan of Spoelstra’s Draai nog gered kon worden.

De vereniging besloot dat te onderzoeken, en heeft daarvoor een werkgroep gevormd die voor het eerst bijeenkwam in oktober 2017. Alie Wouda, Henk Bruins, Aalze Veenstra, Nicolaas van der Veer, Jannes van der Veer, Folkert Pool, Willem de Vries en Fred Hoogenboom hebben deel uitgemaakt van de werkgroep. Er is onderzoek gedaan naar de geschiedenis, de bouw en het eigendom van het brugje, en er zijn fondsen aangeschreven met een verzoek om een bijdrage.

In april 2018 ging de kogel door de kerk. De werkgroep raamde toen dat de toegezegde subsidies (36.000 euro) toereikend zouden zijn om de vervanging te realiseren.

In september 2018 heeft de ledenvergadering van Historische Vereniging ingestemd met het voorstel van het bestuur om een overeenkomst te sluiten met het Wetterskip Fryslân, waardoor de Historische Vereniging eigenaar werd van het brugje.

In november 2018 startten vijf leerlingen van de techniekopleiding van de Friese Poort bij IBIS-Constructie in Suameer met de laswerkzaamheden. Die werden in januari 2019 afgerond, waarna het brugje nog thermisch verzinkt en gecoat werd.

In mei 2019 zijn alle werkzaamheden op locatie uitgevoerd: het oude brugje is verwijderd, de houten onderbouw van de brug is in de vaart opnieuw opgebouwd en het – draaibare - brugje is daarop geplaatst. De aansluitingen op de Mandewyk en op de Houtwal zijn opnieuw bestraat.

De vereniging vindt dat een prachtig resultaat, dat alleen kon worden gerealiseerd dankzij zoveel steun en medewerking. Daarom wil de organisatie dit vieren met al diegenen die hen gesteund hebben: alle organisaties en bedrijven, onze leden en de inwoners van Bakkeveen.

De Historische Vereniging Bakkeveen ontvangt bezoekers graag op de plaats waar het brugje is opgebouwd aan de Houtwal-zijde. Er zijn (beperkte) mogelijkheden om auto’s te parkeren bij Garage en Mechanisatiebedrijf Veenstra en bij Marinus Machinebouw aan de Mandewyk. Een dringend verzoek of de inwoners van Bakkeveen te voet (of per fiets) willen komen via de Houtwal. Op de Houtwal zal een korte bijeenkomst zijn.

Na de opening zullen leden van Nij Begjin en van het Jeugdtoneel belangrijke momenten uit de geschiedenis van het brugje presenteren. Daarna zal Foppe de Haan – voorheen – trainer van o.a. voetbalvereniging Heerenveen – spreken over de rol die Spoelstra’s Draai in zijn leven gespeeld heeft.

Na deze opening steken ze de brug over naar het bedrijf van Veenstra, waar in de hal en op het voorterrein een hapje en een drankje gepresenteerd wordt. De bijeenkomst wordt omstreeks 20.30 uur afgesloten.