Excursies bij Stania State en Oudega

Oudega - IVN de Wâlden houdt dinsdag 28 mei een wandelexcursie bij Stania State en zaterdag 1 juni en wandelexcursie rondom Oudega.

Wandelexcursie Stania State

IVN de Wâlden organiseert een avondwandeling in het park Stania State en door het bos Griekenland en Turkije, gelegen in het westelijk deel van de Noardlike Fryske Wâlden, met aandacht voor het park, het landschap van vroeger en nu.

Locatie: Oentsjerk 906 2EJ, Rengersweg 98 (parkeerterrein Stania State).

Tijd: dinsdag 28 mei 2019, 19.30 tot 21.30 uur.

Info + opgave verplicht: Betty Kooistra: 0511 463681 (18.00-20.00 uur)

Wandelexcursie Rondom Oudega

IVN de Wâlden organiseert een wandelexcursie rondom Oudega Smallingerland, met als thema het cultuurhistorisch landschap en het gebruik vroeger en nu. De wandeling gaat van laag naar hoog rondom het dorp. Op verschillende punten worden de bijzonderheden in het landschap, de historie van Oudega en het gebruik vroeger en nu nader toegelicht.

Locatie: Oudega (Sm), boerderij fam. Craens, it West 16 9216 XE.

Tijd: zaterdag 1 juni 2019, 14.00 tot 16.00 uur

Info + opgave verplicht: Wennie Craens 06 22780683 (18.00 – 20.00 uur)